poezieweek2020.JPG

De komende week is het de laatste week om wafeltjes, truffels en choco te verkopen aan jullie familie, vrienden, buren, …
NIET TE VERGETEN: vrijdag 24/01 moeten de brieven en het geld binnen zijn.
Jullie kunnen dit afgeven aan de juf of meester of in de brievenbus van de ouderraad droppen aan het onthaal.
Alvast bedankt voor jullie goede inzet bij de verkoop!

Jaarlijks tonen onze leerlingen en hun leerkrachten hun warme hart tijdens de adventsperiode. Onze eerste actie was het inzamelen van kroonkurken, dit deden we voor Lisa Hendrickx. Zij lijdt aan een genetische ziekte EDS. Samen met andere Ekerse organisaties verzamelden we kroonkurken om het onderzoek naar EDS te sponsoren. Lees hier het hele verhaal.
We maakten ook nog andere mensen blij: een aantal leerlingen maakten kerstkaartjes voor de buren van de Jozef Ickxstraat. Die gingen ze afgeven en zongen daarbij mooie liedjes. Ook de buren van de Pastoor Goetschalckxstraat en de bewoners van de Prinshoeveweg in de nabijheid van de school kregen kaartjes in de bus. Een aantal leerlingen maakten raamversieringen voor de buren thuis.
Onze zesdeklassers zamelden geld in voor het We love Marie fonds.
De leerlingen van het 3de en 5de leerjaar gingen kerstliedjes zingen in WZC Christine en maakten een mandala voor de bewoners.
Hartelijk bedankt voor jullie inzet en steun!

Nieuwjaarsdrink_2020.jpg

We klinken op het nieuwe jaar…

vrijdag 10 januari 2020 van 15.10u tot 17.30u op de speelplaats van de kleuter- en lagere school.
Iedereen is van harte welkom tussen 15.10 en 17.30u. om te klinken op het nieuwe jaar!

Elk jaar kiezen de kinderen van het 6de leerjaar een organisatie die ze willen steunen tijdens de warmste week.
De kinderen kozen dit jaar het 'we love Marie fonds'. Deze organisatie staat in voor doeltreffende hulp aan langdurig zieke kinderen. De organisatie maakt knuffels voor zieke kinderen die hun troost bieden in moeilijke periodes. Deze knuffels kregen de naam 'Sterrenwachters'.
Om de organisatie te steunen organiseert het 6de leerjaar de laatste week voor de kerstvakantie muziek tijdens elke middagpauze. Dagelijks na schooltijd kunt u ons winterkoor vinden aan de schoolpoort, een vrije bijdrage is leuk.
De laatste schoolweek kunnen de kinderen tijdens de middagpauze een kop warme soep kopen. Bedankt voor jullie steun!
Vrijdag 6 december was het weer zover…

SINTERKLAAS kwam op bezoek. Zoals elk jaar had hij weer drie zwarte pieten bij!

Het feest begon al ’s morgens vroeg. Na het belsignaal om 8u25 maakten de leerlingen, juffen en meesters een hele lange erehaag. Die startte aan het voetpad en liep tot op de speelplaats van de lagere school. Enkele mama’s en papa’s die aan de schoolpoort stonden, genoten mee van het spannende wachten op de aankomst van de Sint.
Na een fijne verwelkoming en een verjaardagslied voor de Sint  kon het feest beginnen. In de turnzaal lieten onze kleuters en leerlingen zien hoe ze zich hadden voorbereid op de komst van de grote kindervriend. Eerst waren de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar aan de beurt, na de speeltijd was het de beurt aan de kleuters. De namiddag was gereserveerd voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.

Niet alleen onze kinderen maar ook de juffen, meesters, de Sint en de pieten hebben met volle teugen genoten van deze fantastische dag.

Dank u wel, Sinterklaas en zwarte pieten! We zien jullie heel graag volgend jaar terug.

 

Algemeen

Ga naar boven